Przetwarzamy je zgodnie z zasadami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926), a także w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024), oba akty prawne oparte są zgodnie z przepisami zawartymi w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.


§ 1. Ochrona prywatności

1. Morego zobowiązuje się do respektowania prywatności osób odwiedzających strony internetowe https://morego.pl


§ 2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

1 . Podanie danych osobowych:
• jest zawsze dobrowolne i korzystanie z nich przez nasz serwis będzie się odbywało w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych
• w każdej sytuacji, w której użytkownik wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych, zostanie on poinformowany w jakim celu i zakresie będą one zbierane i wykorzystane przez nasz serwis.
• Nie udostępniamy osobom trzecim
• Umożliwiamy wgląd i ich edycje.
• Zobowiązuje nas do ścisłego przestrzegania Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ze zm. oraz Ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną


§ 3 W następujący sposób gromadzimy informacje o odwiedzających i użytkownikach:

• Formularze rejestracyjne
Możesz zostać: poproszony o wypełnienie formularza rejestracyjnego w momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z usług, jakie oferuje Morego sp. z o.o, który umożliwi nam świadczenie usługi.


• Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.
Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia


• Numery IP
Wykorzystujemy numery IP odwiedzających i użytkowników wyłącznie do celów administracyjnych i statystycznych.


• Adresy e-mail
Wykorzystujemy adresy e-mail naszych klientów w celu wysyłania im komunikatów i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Jeśli prowadzisz z nami korespondencję e-mailową, Twój korespondencyjny adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie do kontaktu w sprawach, których korespondencja ta dotyczy. Nigdy nie udostępniamy Twojego adresu e-mail podmiotom trzecim


2. Prywatność
Informacji są przez nas chronione poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne co nie umożliwiań dostęp osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Morego ul.Damrota 7 ,45-064 Opole


§ 4. Cookies

1. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Morego.pl używamy tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Morego.pl na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają nam danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu morego.pl


2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu morego.pl Jednocześnie nie odpowiadamy za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Morego.pl


§ 5. Informacje zawarte w logach dostępowych

1. Podobnie jak większość serwisów internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwera, jak również w celach statystycznych.
2. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


§ 6. Linki do innych stron internetowych

1. Realizując podstawową ideę Internetu umieszczamy na stronach serwisu Morego.pl.pl linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe.


§ 7. Zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu Morego.pl

1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego serwisu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności morego.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników serwisu na stronach Morego.pl


§ 8. Partnerzy

1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu morego.pl


§ 9. Kontakt

1. W przypadku pytań użytkowników dotyczących powyższej deklaracji ochrony prywatności, warunków korzystania z serwisu morego.pl czy możliwości kontaktu z nami, prosimy o wysyłanie uwag na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.